Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

CD FSk Kýčer: ,, V turanském háji..."

Krátky opis
Hlavným cieľom projektu je vydanie CD nosiča FSk Kýčer,na ktorom folklórna skupina prezentuje typické piesne,hudbu a zvyky z Turej Lúky.Svoju dlhoročnú tvorbu chce folklórna skupina prezentovať širokej verejnosť prostredníctvom CD nosiča ,,V Turanském háji...“, ktoré sa nahrávalo v rokoch 2017 – 2018. FSk Kýčer oslávi onedlho svoje 70. výročie a vydanie CD bude slúžiť ako predzvesť tohto výročia.
Fotogaléria
Názov podujatia
CD FSk Kýčer: ,,V turanském háji..."

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
01.09.2017 - 15.05.2018

Popis projektu

Medzi hlavné zámery tohto projektu patrí zachovávanie a šírenie turolúckych piesní, prezentácia interpretačných zručností spevákov z FSk Kýčer a rozvíjanie miestnej regionálnej kultúry kopaničiarskeho regiónu. Prostredníctvom CD nosiča sa sprostredkujú, odovzdávajú a zachovávajú piesne, hudba a zvyky z Turej Lúky. Nahratie nového CD nosiča prispeje k zdokumentovaniu práce skupiny a zároveň k skvalitneniu propagácie jej činnosti. Výber piesní a pasáži, či už zo sviatočných alebo pracovných pásiem, tvoria základ CD nosiča. Na CD účinkujú členovia folklórnej skupiny, jej sólisti a je prezentáciou aj hudobnej zložky folklórnej skupiny v zložení heligónka, trúbka a klarinet, ktorá patrí k veľmi originálnym a to nielen na Myjavských kopaniciach. Na CD FSk ukazuje ako vyzerala kedysi tradičná ľudová zábava, poslucháči sa pomocou piesní prenesú do čias, keď sa verbovali mládenci na vojnu, vypočujú si pijanské piesne, kde sa ženy a muži medzi sebou často doberali. Na CD ,,V Turanském háji...“ zaznejú piesne v tónoch rezkých čardášov a verbunkov, lahodných starobabských. Cieľovou skupinou tohto projektuje je každý človek bez obmedzenia veku či pohlavia, ktorý má vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a hudbe.

Názov prímateľa
Mesto Myjava

Celkový rozpočet:
5 800,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €