Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cimbal Tour po Slovensku

Krátky opis
Študenti Fakulty múzických umení z triedy doc. Viktórie Herencsár, ArtD. chcú propagovať cimbalové umenie a Akadémiu umení v Banskej Bystrici prostredníctvom koncertov v jednotlivých mestách Slovenska. Cez tieto výchovné koncerty sa snažíme vzbudiť záujem žiakov Základných umeleckých škôl o výučbu cimbalu ako koncertného nástroja na strednej a vysokej škole.
Fotogaléria
Názov podujatia
Spišská Belá

Miesto konania / kraj
Spišská Belá / Kežmarok

Termín konania
15.05.2018

Popis projektu

Jedným z hlavných cieľov tohto projektu je motivácia žiakov Základných umeleckých škôl, ale aj ľudí rôznych vekových kategórii. Nemenej dôležitým cieľom je motivácia a nasmerovanie učiteľov ZUŠ k dosahovaniu lepších pedagogických výsledkov so svojimi žiakmi a následne nadviazanie spolupráce s Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Ďalším cieľom Cimbal Tour po Slovensku je prezentovať hudobný nástroj cimbal na profesionálnej úrovni ako nástroj klasickej hudby. Vedľajším zámerom projektu je zviditeľnenie úspešnej pedagogicko-umeleckej aktivity študentov hry na cimbale z triedy doc. Viktórie Herencsár, ArtD. Pre študentov Akadémie umení je dôležitá ich prezentácia a vystupovanie na pódiách mimo školskej pôdy.

Názov prímateľa
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Celkový rozpočet:
4 300,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €