Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárna kuchyňa

Krátky opis
Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namieša druhú jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie s grafikom a ilustrátorom Miroslavom Regitkom. Pod jeho vedením si deti vyskúšajú na vlastnej koži, aké to je, zhmotňovať svoje predstavy o príbehoch na stránkach papiera.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárna kuchyňa: Miroslav Regitko

Miesto konania / kraj
Malacky / Malacky

Termín konania
12.10.2022

Popis projektu

Zámerom projektu je doplniť štandardné knižnično-informačné služby, ktoré využívajú najmä pravidelní návštevníci našej knižnice, o ďalšie aktivity a podujatia. Stretnutia so zaujímavými hosťami z oblasti literárnej tvorby, a to najmä spisovateľmi, môžu prispieť k zviditeľneniu knižnice, k zvýšeniu záujmu o využívanie jej služieb a postupne aj k väčšiemu záujmu o knihy a čítanie. Cieľom projektu je motivovať žiakov, študentov, ale aj širokú verejnosť k tomu, aby navštevovali knižnicu a požičiavali a čítali knihy. K tomuto cieľu môže napomôcť prezentácia knižnice ako možnosti zúčastniť sa kvalitného literárneho podujatia, stretnúť a porozprávať sa so zaujímavými osobnosťami z oblasti literárneho a širšieho kultúrneho života, zažiť jedinečné prostredie knižnice aj inak než vypožičiavaním kníh. Niektorí návštevníci takýmto spôsobom prídu po prvýkrát prípadne po dlhej dobe do kontaktu s knižnicou a môže to byť motiváciou k začatiu alebo k obnoveniu ich čitateľských aktivít. Jednotlivé podujatia v rámci projektu budú prebiehať väčšinou formou besied so spisovateľmi, literárnymi redaktormi a moderátormi, knižnými vydavateľmi a ilustrátormi a ich témou budú knihy a literatúra aj formou literárnych kvízov a prezentácií knižných titulov. ktoré sú určené pre deti a mládež a sú zamerané na to, aby sa žiaci hravou a nenásilnou formou oboznámili s výberom kvalitnej literatúry. 

Názov prímateľa
Mestské centrum kultúry Malacky

Celkový rozpočet:
3 150,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €