Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenská a stredoeurópska gitarová tvorba znejúca na Baleárskych ostrovoch

Krátky opis
Gitarové koncerty – moderované koncerty s edukačným charakterom (workshop-performance), workshopy a majstrovské kurzy v oblasti ostrovného Španielska, organizované hosťujúcimi organizáciami The Coll Bardolet Cultural Foundation a Conservatori Superior de Música de les Illes Balears sprístupnené odborníkom z oblasti gitarového umenia, pedagógom a študentom, širokej verejnosti a zahraničným turistom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovenská a stredoeurópska gitarová tvorba znejúca na Baleárskych ostrovoch

Miesto konania
Španielsko

Termín konania
01.09.2022 - 31.12.2022

Popis projektu

Prioritou projektu je propagácia slovenského gitarového a skladateľského umenia v oblasti ostrovného Španielska. Cieľom delegáta je zaradiť do koncertných programov gitarové diela slovenských autorov a autorov strednej Európy. Hosťujúce organizácie: The Coll Bardolet Cultural Foundation - Valldemossa s celosvetovou reputáciou, ktorá sa intenzívne zaoberá organizovaním recitálov a vernisáží, čím prispieva do kultúrneho života celej krajiny v medzinárodnom rozsahu. Conservatori Superior de Música de les Illes Balears – Palma de Mallorca, renomovaná vysoká hudobná škola s mnohými medzinárodnými koncertnými a pedagogickými aktivitami. Pozvanie iniciuje spolupráca umelca s Conservatori Superior de Música de les Illes Balears a v minulosti už niekoľkokrát v Španielsku úspešne účinkoval. Hlavnou projektovou aktivitou bude získanie povedomia o slovenskej gitarovej tvorbe s medzinárodne uznávanou interpretačnou kvalitou pre gitarových študentov, pedagógov a nadšencov, širokú verejnosť a zahraničných turistov, formou recitálov, workshopov a majstrovských kurzov. 

Názov prímateľa
Adam Marec

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €