Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Autobus dobrej vôle

Krátky opis
prezentačné podujatie
Fotogaléria
Názov podujatia
Autobus dobrej vôle

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
07.10.2022 - 08.10.2022

Popis projektu

Autobus dobrej vôle, je malý scénický program, zameraný na autentické prvky tradičnej kultúry a folklorizmu. Jeho hlavným cieľom nie je pritiahnuť návštevníkov, ale ísť priamo za nimi a prostredníctvom súhry tradičných ľudových prejavov navodiť príjemnú atmosféru v prostredí, v ktorom žijú.
Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia sociálnych zariadení.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
4 000,00 €

Výška podpory:
3 600,00 €