Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Poklady na Hrone 2022

Krátky opis
Workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu. Téma: Novodobá interpretácia umeleckého textu Lektorka: Mgr. art. Renata Jurčová
Fotogaléria
Názov podujatia
Prednes v praxi

Miesto konania / kraj
Žiar nad Hronom / Žiar nad Hronom

Termín konania
12.10.2022

Popis projektu


Workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu.


Účastníci vzdelávania budú prechádzať jednotlivými fázami vzniku umeleckého prednesu.


Seminár bude obsahovať úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta, a pohľad na to, v čom spočíva novodobá – experimentálna interpretácia umeleckého textu. Súčasťou budú aj ukážky.


Lektorka: Mgr. Renata Jurčová – režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu, metodička NOC pre umelecký prednes a divadlo poézie. Svoje mnohoročné skúsenosti pri príprave recitátorov sa snaží zúročiť a odovzdávať v tvorivých recitačných dielňach na celom Slovensku.


Podujatie bude prebiehať v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom


Časová dotácia vzdelávacieho podujatia je 7,5 h vrátane prestávky na obed.

Prihlásiť sa je možné vyplnením https://www.osvetaziar.sk/prednes-v-praxi/Prednes v praxi">online formulára do 10. 10. 2022.

Viac informácií https://www.osvetaziar.sk/prednes-v-praxi/Prednes

Názov prímateľa
Pohronské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 040,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €