Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Naše Kysuce 2022

Krátky opis
Odborný seminár Umenie prednesu Odborný vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ a všetkým záujemcom o umelecký prednes, zameraný na všetky oblasti umeleckého prednesu, spojený s praktickými cvičeniami.
Fotogaléria
Názov podujatia
Umenie prednesu

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
27.09.2022

Popis projektu

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovala odborný vzdelávací seminár pre pedagógov základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií a stredných škôl regiónu Kysúc pracujúcich s umeleckým prednesom detí. Seminár sa uskutočnil 27. septembra 2022 v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu Naše Kysuce 2022, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 


Odbornou lektorkou semináru bola pani Mgr. ZUZANA DEMKOVÁ zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes a divadlo, učiteľka na ZŠ i ZUŠ v Zákamennom, porotkyňa v krajských i celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína.
Lektorka sa podrobne venovala témam, ktoré požadovali pedagógovia. Išlo hlavne o témy dramaturgická príprava prednesu, recitátorské výrazové prostriedky, dychová, hlasová a rečová technika recitátora a kritériá hodnotenia detského prednesu. Vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu bolo nielen teoretické, ale i praktické. Pedagógovia veľmi pozitívne hodnotili hlavne skutočnosť, že lektorka si priviedla svoje recitátorky, ktoré odprezentovali názorné ukážky prednesu, ale aj samotnú prípravu na umelecký prednes.
Ďakujeme všetkým zúčastneným kysuckým ZŠ a SŠ za spoluprácu a pedagógom a ich recitátorom želáme veľa úspechov v recitátorských súťažiach. Veríme, že získané vedomosti z oblasti umeleckého prednesu, ktoré si dnes vypočuli budú môcť uplatniť pri príprave žiakov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023.


Názov prímateľa
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Celkový rozpočet:
9 600,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €