Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Motivačné aktivity s detským čitateľom

Krátky opis
Projekt a jeho zámer a ciele poskytujú priestor pre knihovníkov, ktorým záleží na inovovaní a modernizovaní knihovníckych podujatí. Ponúkame knihovníkom, ktorí pracujú s detským čitateľom tipy na rôzne aktivity a podujatia, ktoré podnecujú záujem o knihy a rozvoj čítania.
Fotogaléria
Názov podujatia
Motivačné aktivity s detským čitateľom

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
27.09.2022 - 20.12.2022

Popis projektu

Práca s detským čitateľom má svoje špecifiká, ale vzhľadom na neustály vývoj technológií aj veľkú konkurenciu v iných médiách. Dvojdňový seminár sa uskutoční v dňoch 10. a 11. novembra 2022. Časť seminára bude zameraná na konkrétne podujatia, ktoré knihovníci realizujú priamo s deťmi. Súčasťou podujatí budú odborné rozbory a analýzy s Ľudmilou Hrdinákovou, ako garantkou projektu. 

Nemenej dôležitou súčasťou podujatia sú aj prezentácie aktivít na podporu čítania zúčastnených knižníc. Celkovým prínosom je využívanie podujatí vo svojej práci a prinášanie do nich ešte svoje aktivity. 

Názov prímateľa
Knižnica pre mládež mesta Košice

Celkový rozpočet:
5 400,00 €

Výška podpory:
4 800,00 €