Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vydanie troch diel pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

Krátky opis
Spisovateľ A. Marec sa dlhodobo venuje esejistickému i beletristickému spracovaniu materiálov o minulosti Spiša a oblasti Tatier, vrátane povesťových a legendových motívov. Je o. i. aj autorom povesťových zbierok Hnali sa veky nad hradbami (2000), Tatranské povesti (2002), Spišské povesti (2004). V novom diele podáva približne 50 stručne prerozprávaných legiend viažucich sa k rôznym historickým a miestnym reáliám Spiša.
Fotogaléria
Názov podujatia
Anton Marec: Legendy dávneho Spiša

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
01.09.2022 - 01.09.2023

Popis projektu

Spisovateľ A. Marec sa dlhodobo venuje esejistickému i beletristickému spracovaniu materiálov o minulosti Spiša a oblasti Tatier, vrátane povesťových a legendových motívov. Je o. i. aj autorom povesťových zbierok Hnali sa veky nad hradbami (2000), Tatranské povesti (2002), Spišské povesti (2004). V novom diele podáva približne 50 stručne prerozprávaných legiend viažucich sa k rôznym historickým a miestnym reáliám Spiša (Spišská župa všeobecne, Spišský hrad, spišskí Turzovci, vybrané kaštiele, Spišská Kapitula, slobodné kráľovské mestá Levoča, Kežmarok, Smolník, Gelnica, mestá Stará

Ľubovňa, Podolínec, Vyšné Ružbachy, Pieniny, Husiti a bratríci na severnom Spiši, Červený kláštor, spišské immaculaty a zvonice, kostoly, zvony, kaplnka v Spišskom Štvrtku. Legendy prepája esejistickým textom, ktorý stručne objasňuje kontext udalostí. Dielo umelecko-dokumentačnej povahy sprítomňuje významné momenty spišských dejín a zvýrazňuje historické kontexty spišských sídel a významných stavebných pamiatok. Zároveň oživuje bohatstvo ľudovej slovesnosti zachované v čriepkoch starých legiend.

Názov prímateľa
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.

Celkový rozpočet:
9 158,00 €

Výška podpory:
6 600,00 €