Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Svedomie - DaMDS EVA

Krátky opis
Projekt je zameraný na podporu autorskej tvorby v podaní Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA v dramatickotanečné predstavenie - Svedomie. Projektovou aktivitou je divadelná hra spracovaná podľa rovnomennej poviedky Svedomie od Mila Urbana v réžii Evy Matysovej. Cieľom hry je otvoriť citlivú otázku svedomia
Fotogaléria
Názov podujatia
Svedomie - DaMDS EVA

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
28.09.2017

Popis projektu

Výstupom projektu je autorská hra v podaní Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA - Svedomie, podľa poviedky

slovenského klasika Mila Urbana. Hru naštudovala režisérka Eva Matysová, v dramaturgii Dagmar Jurgovej. V hre by sa

využili originálne prvky stvárnenia náročných tém, ako je tanec smrti- tanečné vstupy, hudobné motívy Vivaldiho- Štyri ročné

obdobia v podaní komorného sláčikového zoskupenia. Námet predstavenia - realizovať divadlo podľa predlohy poviedky,

vznikol z podnetu samotných hercov - mládežníkov, ktorí vnímajú otázky svedomia a všetko s tým spojené v každodennom

živote. Zaujala nás táto myšlienka , preto sme sa rozhodli ju spracovať do projektu. Priestor divadelnej scény dáva veľkú

možnosť pracovať s originálnymi výrazovými prostriedkami (tanec, živá hudba, pantomíma, tieňohra).

Názov prímateľa
Dom kultúry v Čadci

Celkový rozpočet:
2 200,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €