Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižničný kaleidoskop

Krátky opis
Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.
Fotogaléria
Názov podujatia
Listy mame

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
30.09.2022

Popis projektu

Kreatívny workshop autorky, fotografky a výtvarníčky Miriam Petráňovej je určený žiakom ZŠ. Vieme ešte písať listy... Autorka cez bežné príbehy zo života ukazuje ako pozerať na Zemeguľu zblízka i zďaleka. Det sa cez písanie listov  pomyselnej MAME - ZEMI, podelia o svoje zážitky a predovšetkým hľadajú odpovede. Čo znamená, byť niekomu priateľom... Aký je to pocit dostať list...

Názov prímateľa
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Celkový rozpočet:
4 223,00 €

Výška podpory:
3 800,00 €