Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Con spirito 2022 - 42.ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Krátky opis
Cieľom projektu je udržať kontinuity koncertného života, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby a umeleckých výsledkov dosiahnutých v oblasti profesionálneho hudobného umenia. Ďalším koncertom hudobného cyklu bude koncert Ensemble Thesaurus Musicu. Účinkujú: Michal Hottmar (arcilutna), Alexander Botoš (violončelo), Stanislava Maggioni (spev) a Sylvia Urdová (čembalo). Koncert sa uskutoční v rímskokatolíckom kostole 4.októbra 2022 o 18.00 hod.
Fotogaléria
Názov podujatia
ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
04.10.2022

Popis projektu

Program

Diego Ortiz: Ricercada Primera;  Barbara Strozzi: Che si può fare (Arie opera Ottava,p 100); Giulio Caccini: Amarilli mia bella; Claudio Monteverdi: Si dolce e il tormento;  Marin Marais: Preludium, Allemende;  Michelagnolo Galilei: Toccata 2da; Tranquinio Merulla: Canzonetta alla nina nana; Francesco Landi: Passacaglia della vita; Diego Ortiz: Ricercada Tercera; John Dowland: What if a day;  Girolamo Frescobaldi: Se L´aura spira; Girolamo Frescobaldi: Cosi mi disprezzate; Marin Marais: La Folia;  Robert Ballard: Grand ballet;  Claudio Monteverdi:  Lamento della ninfa; Giulio Caccini: Amor catendi, amor che fai.                                                                                                     (Dramaturgia: Mgr. Michal Hottmar, PhD.)

O súbore

Súbor Ensemble Thesaurus Musicum vznikol v roku 2015. Svojou interpretáciou sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. Členovia svoje aktivity orientujú aj muzikologicky a  snažia sa o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16. - 18. storočí. Súbor sa predstavil v rámci viacerých významných podujatí a festivalov, ako je napríklad účinkovanie na Oravskom hrade, v Mirbachovom paláci v Bratislave, v Prešove v rámci lutnového festivalu Musica Testudinis, vo Viedni v rámci podujatia Singe Seele Gott zum Preise, v Leviciach v rámci podujatia Noc hudby alebo na spišskom festivale Musica Nobilis. Súbor sa predstavil aj v Českej republike, v rámci festivalu Theatrum Kuks a Litomyšlské dny barokní tradice. Hráči súboru skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
4 100,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €