Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mladý moderátor 2022

Krátky opis
Krajská súťaž mladých neprofesionálnych moderátorov a redaktorov vo veku od 15 do 25 rokov. Súťažiaci sa predvedú vo vysielacích zmenách, v 5 súťažných disciplínach a v 2 súťažných kategóriách
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská súťaž Mladý moderátor

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
19.10.2022

Popis projektu

Krajská súťaž Mladý moderátor je súťaž pre študentov - neprofesionálnych moderátorov a redaktorov. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase konania súťaže dovŕši vek 15 až 25 rokov na základe záväznej prihlášky. Súťaží sa  v dvoch vekových kategóriách a piatich súťažných disciplínach.Súťažné disciplíny:

Moderovanie relácie:  max. 150 sek. (môže byť ako jeden ucelený blok alebo môže sprevádzať celou reláciou)
Spravodajstvo:           60 sek. (odporúčame zostaviť blok z viacerých krátkych správ)
Rozhovor:                   180 sek.
Reportáž:                    120 sek. (súťažiaci pripraví reportáž ako video záznam doma a táto disciplína
                                    bude prezentovaná počas súťaže na obrazovke)
Reklama:                    30 sek. (pripraví blok reklám ako celok alebo 2 – 4 krátke reklamy, použité v relácii ako
                                    prestrihy medzi jednotlivými disciplínami. Ide hlavne o čítanie krátkych reklamných oznamov. 

Vekové kategórie:
I. kategória: od 15 do 18 rokov
II. kategória: od 19 do 25 rokov 

Víťazi z každej kategórie postupujú do celoštátneho kola Sárova Bystrica, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici. 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
2 320,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €