Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ŠperkStret 2022

Krátky opis
11. ročník medzinárodnej konferencie súčasného šperku ŠperkStret 2022 s témou Sociálna hodnota osobného objektu, prinesie prednášky zaujímavých lektorov, sprievodný program výstav a komentovaných prehliadok v bratislavských galériách i kreatívny workshop.
Fotogaléria
Názov podujatia
ŠperkStret 2022

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
22.09.2022 - 15.10.2022

Popis projektu


ŠperkStret 2022

Medzinárodná konferencia súčasného šperku


Termín: 22.9 –24.9. 2022


Miesto konania konferencie: Mirbachov palác, Bratislava

Miesta konania sprievodného programu: Pálffyho palác - Zámocká, Galéria X, Mirbachov palác, Dizajn štúdio ÚĽUV, Galéria Cit, slávica

Organizátor: Združenie šperkárov AURA


Šperkstret je aktívna platforma pre diskusie o súčasnom šperku 11. ročník medzinárodnej bienálnej konferencie ŠperkStret 2022 je venovaný téme Sociálna hodnota osobného objektu a bude sa zaoberať reflexiou súčasného šperku v kontexte sociálnych interakcií. Program konferencie ponúkne širokému odbornému aj laickému publiku moderovaný cyklus odborných prednášok v anglickom jazyku, kreatívny workshop, výstavy a komentované prehliadky zamerané na autorský šperk.

Lektormi podujatia sú Ted Noten (NE), Gisbert Stach (DE), Lieta Marziali (IT/GB), Veronika Muráriková (SK), Katharina Schniebs – Schmuckstammtisch Wien (AT).


Zámerom konferencie je podnietiť spôsob myslenia, akým môžeme nazerať na súčasné umelecké objekty, ktoré pracujú s vlastnou performatovitou, časovosťou, s princípom hry a iných sociálne podnecujúcich stratégií.

Šperky majú schopnosť presiahnuť svoju fyzickú formu, stávajú nástrojom, jazykom, ktorý podnecuje k stretnutiam a diskusii. V tomto kontexte forma nadobúda inú konotáciu a stáva sa vzťahom medzi jednotlivcami okolo objektu. Keď hovoríme o funkcii šperkov, nemali by sme ich posudzovať len ako predmet, ale ako podnet pre vytváranie vzťahov, ktoré sa vznikajú prostredníctvom týchto stretnutí.“ Jennifer Lee Hallsey

Pozvaní lektori budú rozvíjať otázky sociálneho kontextu umenia a obrat k objektovému umeniu, ktoré sú aktuálnymi témami a ich potenciál a naliehavosť už dlhšie vnímame aj v súvislosti s vlastnou autorskou tvorbou. Tie môžu byť začiatkom širšej medziodborovej diskusie, ktorej spoločným menovateľom je hľadanie nových významov umeleckého objektu, jeho fyzickej prezentnosti a  potreby interakcie s divákom.

Názov prímateľa
Združenie šperkárov AURA

Celkový rozpočet:
7 700,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €