Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XI. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Srdečne pozývame na otvorenie výstavy Bohuš Kubinský: Bod zlomu Kurátor:Michal Kučerák Otvorenie 16.9.2022 o 18:00 Výstava potrvá do 16.10.2022
Fotogaléria
Názov podujatia
výstava

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
16.09.2022 - 16.10.2022

Popis projektu

BOD ZLOMU

Konflikt, ktorý nám je blízky a vzdialený zároveň, sa zdá, akoby sa nás netýkal, ale pritom nás

ovlivňuje každý deň, na každom kroku. Sochár Bohuš Kubinský vytvoril inštaláciu, ktorá nás

vrhá do udalosti, kde vládne zastavený čas. Letiaca ohnivá guľa - projektil vystrelený kanónom -

zastal v čase, zamrzol. Stojí. Kubinský sa na nás obracia a nechává nás rozhodnúť. Zostaneme

stáť; budeme fascinovaný výzorom; budeme skúmať jeho podstatu; schováme sa; budeme

mlčať? Dáva nám priestor - šancu - vydať tón, poslať signál, zanechať správu - nemlčať.

Hybridná vojna penetrovala do všetkých oblastí nášho života. Ráno s ňou vstávame a večer

zaspávame. Dostala sa nám pod kožu. Zmetenie a polarizácia, ktorú vytvára, so sebou nesú

výčitky. Tých sa nikto nezbaví. Kedy nastane bod zlomu alebo už nastal? Zlomí nás čas, lži

alebo zima? Všetci sme svedkami; všetci sme sa stali obeťou tejto vojny. Na fronte zostanú

veteráni, tí čo budú mať rany na duši a dieru v streche. Na našej fronte bojujeme o ľudskosť a

blízkosť, hodnoty o ktorých sa nás niekto snaží presvedčiť, že nemajú cenu. Majú. Sú

satisfakciou za všetky strasti.

Protitankový ježko sa stáva symbolom odporu. Obetovať mier na úkor vojny? Predať zbraň do

rúk tým čo trpia? Ako sa vysporiadať s vlastným svedomím; ako utíšit nepokoj? Ako poraziť

nepriateľa, ktorý nám hrozí zimou? Ako sa brániť pomäteniu mysle?

Vojna slov, vojna hláv

a ty čakáš čo príde.

Oči sa dívajú,

zastavená myseľ.

Nikto už nechce viac.

Bojovať.

Bojovať!

Nečakáš.

Ale jediné

čo ti zostáva

je to, čo musíš ešte len spoznať.

//

Autorom inštalácie je slovenský monumentálny sochár Bohuš Kubinský (Žiar nad Hronom,

1966). Predstaviteľ strednej generácie slovenských výtvarných umelcov, ktorý sa venuje

predovšetkým sochárstvu a site-specific inštaláciám.

Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a následne absolvoval katedru

sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Jozefa Jankoviča. Pôsobí

ako docent na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Pre prezentáciu svojej tvorby

často vyhľadáva sakrálnu pôdu. V roku 2014 realizoval pre pražské Centrum DOX spoločne s

Monikou Kubinskou site-specific inštaláciu Prvá línia. Ako pedagóg skúma vzťah výtvarného


diela a architektúry. V rámci predmetu Efemérne umenie vzdeláva študentov v oblasti

výtvarného umenia a zaoberá sa analýzou vzťahu výtvarného umenia v kontexte súčasného

architektonického prostredia. Mladšia generácia sa mala možnosť stretnúť s výsledkami jeho

pedagogicke práce napríklad na hudobnom festivale Grape.

Popri klasických kamenných sochách používa často aj menej bežné materiály alebo také, ktoré

by sa dali výslovne označiť ako "nesochárske". Pomerne často prekračuje hranice médií a

pracuje s nájdenými objektami. Prostredníctvom asambláží, sôch, objektov či väčších

umeleckých diel tak sprostredkováva divákovi často náročné sociálne angažované témata.

Projekt Bod zlomu (2022) je súčasťou work-in-progress inštalácie s názvom Pacient nula, ktorej

cieľom je reflektovať aktuálne problémy a prostredníctvom výtvarného jazyka hľadať cesty

katarzie a vnútornej premeny.

//

Kurátorom inštalácie a autorom sprievodného textu je Michal Kučerák (Revúca, 1985) -

kurátor, výzkumník a lektor. Spolupracuje s Centrom súčasného umenia DOX a TBA21-

Academy, kde má na starosti projekt Ocean-Archive.org. Je doktorandom na Fakulte výtvarných

umení VUT v Brne a autorom projektu #DATAMAZE (DOX, Praha, 2018 - 2022) - konceptu

rozšírenej výstavy zameranej na posilnenie digitálnej a dátovej gramotnosti prostredníctvom

súčasného umenia a dizajnérskych projektov v galerijnom prostredí. Je súčasťou tímu, ktorý

realizuje festival zameraný na sociálne angažovaný dizajn a umenie UROBOROS.

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
41 200,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €