Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica pre mládež

Krátky opis
Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica ponúka divadlo a štylizovanú hodinu dejepisu určenú pre základné a stredné školy, so zameraním na slovenské dejiny.
Fotogaléria
Názov podujatia
Cesta od Viedne k Štúrovcom

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
19.09.2022

Popis projektu

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica ponúka divadlo a štylizované hodiny dejepisu určené pre základné a stredné školy, so zameraním na slovenské dejiny. Žiaci majú možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedia historické fakty a sú interaktívne zapájaní do programu.

Názov prímateľa
Novohradská knižnica

Celkový rozpočet:
1 730,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €