Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Workshop zameraný na tímovú prácu s dôrazom na spoločné vypracovanie témy, konceptu a metodiky fotografovania. Podľa témy bude vybrané prostredie ktoré poskytne množstvo námetov, motívov a prístupov k jej zobrazeniu. Pokúsime sa pracovať konceptuálne a máme v úmysle vytvoriť kolektívny výstup zobrazujúci rôznymi autorskými pohľadmi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé dielne pre neprofesionálnych fotografov

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
30.09.2022 - 01.10.2022

Popis projektu

Workshop zameraný na tímovú prácu s dôrazom na spoločné vypracovanie témy, konceptu a metodiky fotografovania. Podľa témy bude vybrané prostredie ktoré poskytne množstvo námetov, motívov a prístupov k jej zobrazeniu. Pokúsime sa pracovať konceptuálne a máme v úmysle vytvoriť  kolektívny výstup zobrazujúci rôznymi autorskými pohľadmi.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
15 040,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €