Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DEŇ ROLE

Krátky opis
Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu v obci Hrušov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Deň role

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
09.09.2022 - 10.09.2022

Popis projektu

Zámerom projektu je upriamiť pozornosť na autentické fragmenty duchovného, ale aj materiálneho dedičstva našich predkov z obce Hrušov pre širokú verejnosť. Projekt rozvíja a zachováva tradičnú kultúru a folklorizmus minulých generácií v jednom z najvýraznejších mikroregiónov Hontu – v obci Hrušov.

Cieľom projektu je prostredníctvom dvoch prezentačných podujatí priblížiť, zvýrazniť a zachovať spôsob života minulých generácií ich zvyky a obyčaje v rámci tradičných podôb života roľníka počas roka v autentickom prostredí a tým prispieť k zachovaniu kultúrnej identity obyvateľov.


Hlavnými projektovými aktivitami budú: umelecká prezentácia zvykov, obyčajov, piesní a tancov zameraných na súvislosti s pracovným zvykoslovím v jeseni a zime (povery pri šúpaní kukurice; veštenie na Ondreja, varenie lekváru, oberačky).


Sprievodnými aktivitami budú: multimediálna prezentácia tradičnej ľudovej kultúry obce Hrušov, tradičné podoby zabezpečovania potravín, ukážky tradičnej gastronómie, besedy s najstaršími obyvateľmi obce Hrušov.


Projekt sa prostredníctvom verejného priestoru v obci Hrušov snaží vzbudiť v obyvateľoch súkromný záujem o zachovanie dedičstva svojich predkov.

Cieľovou skupinou budú obyvatelia obce Hrušov, regiónu Hont a široká verejnosť.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 800,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €