Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Martin Kudla: Interlacing No. 1 – No. 3, 2018

Krátky opis
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi získala v r. 2022 kúpou 22 diel a darom 4 diela, v celkovej hodnote 12 000 € vďaka podpore Fondu na podporu umenia a finančnej spoluúčasti zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Martin Kudla: Interlacing No. 1 – No. 3, 2018

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
01.01.2021 - 30.09.2022

Popis projektu

V rámci akvizičnej činnosti sa v r. 2022 galéria zamerala na súčasný vývoj výtvarného umenia na Slovensku, na nadobúdanie zbierkových predmetov doteraz nezastúpených autorov, ako aj dopĺňanie existujúcej autorskej zbierky v profilových a tematických kolekciách.  

 

Zbierkový fond Galérie umelcov Spiša (GUS) k 30. 6. 2022 tvorí 2 446 diel. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia a finančnej spoluúčasti zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja, galéria v r. 2022 získala kúpou 22 diel a darom 4 diela, v celkovej hodnote 12 000 €.


Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond" target="_blank">https://www.fpu.sk/sk/">Fond na podporu umenia. V rámci grantovej podpory FPU bolo zakúpených 5 diel od Evy Moflárovej, 1 dielo (súbor 5 fotografií) od Jozefa Sedláka, 1 dielo (triptych) od Martina Kudlu, 3 diela od Mareka Jarottu a po 2 diela od Jany Hatalovej a Adama Macka.  

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
1 250,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €