Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Krátky opis
Podujatie určené žiakom a študentom MŠ, ZŠ a SŠ. Počas podujatia bude návštevníkom prezentovaných viac než 10 tradičných remesiel v takmer autentickom prostredí skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou podujatia bude prehliadka expozície, kultúrny program i ukážky poľnohospodárskych prác.
Fotogaléria
Názov podujatia
Deň tradičných remesiel

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
14.09.2022

Popis projektu

5. ročník podujatia, ktorého cieľovou skupinou sú najmä žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ v regióne. Prostredníctvom remeselníkov z regiónu im budú prezentované tradičné remeslá s možnosťou vyskúšania remeselných postupov. Realizáciou podujatia zvyšujeme povedomie o namáhavej práci našich predkov, vytvárame nové pohľady na remeslá a zatraktívňujeme ich. Tradičné remeslá sú jednou z dôležitých perspektív rozvoja cestovného ruchu a ekonomiky v našom regióne. Súčasťou podujatia bude prehliadka expozície, kultúrny program i ukážky poľnohospodárskych prác.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
10 160,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €