Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KREATIV 2022

Krátky opis
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje tretí ročník edukačného podujatia Metodika ľudových tancov Podunajska III. v rámci projektu KREATIV 2022 pre pedagógov, vedúcich i členov folklórnych kolektívov. Cyklické vzdelávanie je zamerané na výučbu ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež i dospelých; na informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska s úsilím o zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry tohto regiónu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika ľudových tancov Podunajska III.

Miesto konania / kraj
Martovce / Komárno

Termín konania
01.09.2022 - 30.11.2022

Popis projektu
Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom

Celkový rozpočet:
13 573,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €