Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akadémia moderného knihovníka

Krátky opis
Zámerom projektu je, aby knihovníci nestratili kontakt s najnovšími trendmi so svojom odbore a udržiavali ďalší profesionálny rozvoj prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania. V dňoch 22. a 23.9.2022 budeme realizovať dvojdňový webinár s účasťou výnimočných lektorov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akadémia moderného knihovníka

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
26.08.2022 - 22.10.2022

Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať webinár na témy, ktoré sú viazané na čitateľskú gramotnosť, prieskumy, marketing v knižnici, na ekosystém na podporu čítania a ako zaujať s knihou. Ukážeme, že v knižnici môže byť návšteva zábavná a jedinečná. Ukážeme prieskumy a výsledky výskumov na očnú kameru a  aj na výskum z Knižnice pre mládež mesta Košice. Dokonca zistíme, či komunikácia projektu Omamy môže nejako inšpirovať knižnice. Každý deň obohatíme aj o interaktívny online workshop - Ako čo najlepšie odporúčať knihy. 

Názov prímateľa
Knižnica pre mládež mesta Košice

Celkový rozpočet:
1 800,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €