Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kontakt 2022

Krátky opis
23. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín, sólistov a dvojíc
Fotogaléria
Názov podujatia
KONTAKT

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
26.08.2022 - 28.08.2022

Popis projektu

Zámerom je realizovať, zachovať a rozvíjať celoštátnu neprofesionálnu postupovú súťaž a prehliadku zameranú na žánre populárnej hudby, Obnoviť tradíciu prezentácie populárnej hudby v okrese Veľký Krtíš.
Cieľom je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných neprofesionálnych hudobníkov (vokalistov a inštrumentalistov).


Hlavnou projektovou aktivitou je realizácia celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín, sólistov a dvojíc. Súčasťou aktivity bude aj rozborový seminár súťažných vystúpení. Sprievodným podujatím bude workshop zameraný na interpretačný proces v populárnej hudbe.

Cieľovou skupinou projektu sú neprofesionálne hudobné skupiny, sólisti, dvojice /mládež, dospelí/ a široká verejnosť.


Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
9 410,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €