Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia výrobkov manufaktúry na výrobu kameniny v Rožňave a šivetickej keramiky

Krátky opis
Výstupom projektu s názvom Akvizícia výrobkov manufaktúry na výrobu kameniny v Rožňave a šivetickej keramiky bola tlačová správa uverejnená na webovom a facebookovom portály múzea, v printových a elektronických médiách, doplnená logom FPU a textom: Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tlačová správa

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
27.06.2022 - 30.09.2022

Popis projektu

Významnou zložkou kultúry Gemera- Malohontu je aj tradičná ľudová kultúra, ktorá sa formovala pod vplyvom hospodárskych, sociálnych a spoločenských podmienok. Jej pozoruhodným reprezentantom je etnologický fond Gemersko- malohontského múzea, v ktorom sa v súčasnosti nachádza 11 151 kusov predmetov. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa múzeu podarilo fond rozšíriť zrealizovaním projektu s názvom Akvizícia výrobkov manufaktúry na výrobu kameniny v Rožňave a šivetickej keramiky.

Na základe koncepcie nadobúdania zbierkových predmetov, akvizičného plánu múzea a v súvislosti s mapovaním regionálnej produkcie bol  zámerom projektu nákup deväť kusov výrobkov manufaktúry na výrobu kameniny v Rožňave a dvoch kusov šivetickej keramiky. Fond etnológie sme tak doplnili o ukážku výrobkov rožňavskej kameniny (6 kusov tanierov, 1 ks podnos, 2 kusy kuľač), ktorá v ňom absentovala. Manufaktúra na výrobu kameniny v Rožňave vznikla v roku 1810 a fungovala nepretržite takmer 90 rokov, čím sa zaradila medzi posledné tri fungujúce manufaktúry na našom území. Napriek tomu je o nej zachovaných pomerne málo informácií, čo súvisí aj s nízkym počtom zachovaných výrobkov, ktoré sú dodnes v teréne vzácnosťou.

V minulosti patrilo k jednému z najvýznamnejších remesiel v regióne Gemer – Malohont hrnčiarstvo, pričom dominantné postavenie medzi hrnčiarskymi lokalitami mala obec Šivetice. Hrnčiarske výrobky pochádzajúce zo Šivetíc boli známe aj po úpadku hrnčiarskeho remesla, keďže vďaka kurzu keramiky, ktorý tu bol usporiadaný v roku 1934, šivetickí hrnčiari vyrábali suveníry pre neďalekú jaskyňu Domica, okolité kúpeľné mestá, či turistické centrá. Do fondu etnológie sa nám podarilo získať hlinenú vázu a hlinenú nádobu, tzv. guľku, obe zdobené rytým a maľovaným rastlinno - geometrickým dekórom. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
2 100,00 €

Výška podpory:
1 680,00 €