Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ateliér.EM výstavy + sympózium 14SEM

Krátky opis
Medzinárodné sympózium umenia pod názvom SEM, je od roku 2009 každoročne organizované na počesť Erny Masarovičovej (1926 – 2008), významnej slovenskej sochárky a zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva. SEM je interdisciplinárnym a multimediálnym stretnutím umelkýň a umelcov z rôznych oblastí výtvarného umenia- sochárov, šperkárov, maliarov, fotografov, ktoré sa koná v autentickom prostredí, kde žila a tvorila Erna Masarovičová.
Fotogaléria
Názov podujatia
14 SEM - medzinárodné sympózium SOCHA / ŠPERK / SITE SPECIFIC Hommage á Erna Masarovičová

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
18.08.2022 - 27.08.2022

Popis projektu

Iniciátorkou a hlavnou usporiadateľkou sympózií je od roku 2009 dcéra Erny Masarovičovej, sochárka Kata Kissoczy a Ateliér.EM. Myšlienka zorganizovať sympózium vznikla počas príprav dokumentárneho filmu a monografie Erny Masarovičovej. Doterajších sympózií sa zúčastnilo množstvo významných autoriek a autorov z rôznych oblastí domáceho i zahraničného výtvarného umenia. Jednotlivé sympóziá nám umožnili vnímať odkaz tvorby Erny Masarovičovej v nových kontextoch. Jej ateliér sa stal pozoruhodným zázemím pre tvorbu domácich i zahraničných umelcov a viedol k vzniku umeleckých diel, ktoré interpretujú nielen genius loci, ale reflektujú aj výnimočnú osobnosť Erny Masarovičovej.

14. ročník SEM je stretnutím umelcov a umelkýň, tvoriacich v rôznych disciplínach vizuálneho umenia, ako je socha, šperk a site specific inštalácia, pričom nosným materiálom je kov, najmä železo a corten. Na tohtoročné sympózium boli pozvaní účastníci z Poľska, Čiech, Slovenska i USA, ktorí pokrývajú spektrum súčasného vizuálneho umenia a pracujú s rôznorodými  materiálmi a technológiami – od sochárskych foriem v kove až po multimediálne reflektovanie sympózia samotného. Projekt medzinárodného umeleckého sympózia 14 SEM naznačuje prínos pre súčasnú slovenskú výtvarnú scénu a je prísľubom kvalitných umeleckých realizácií. 

Výsledky sympózia budú prezentované počas vernisáže v galérii ZáHRADA v sobotu 27.8.2022 o 17.00 hod.

Sprievodné akcie:

Galéria CIT, Heydukova 15, Bratislava _ výstava ZáHrADNO  Stano Bubán / Peter Roller Vernisáž: 25. 8. 2022 o 19.00. Výstavu zaháji Beata Jablonská. Trvanie výstavy: 5. 9. — 30. 9. 2022

V Galérii mesta Bratislava momentálne prebieha výstava s názvom ERNA MONUMENTÁLNA.
ERNA MASAROVIČOVÁ A JEJ SOCHÁRSKA TVORBA v kurátorskej koncepcii Ľuby
Belohradskej, Ľubice Hustej, Katy Kissoczy. Výstava približuje sochárske a monumentálne
realizácie predstavené prostredníctvom modelov, tiež originálnu šperkársku a medailérsku tvorbu. Trvanie výstavy: 30. 6. 2022 - 30. 10. 2022

Názov prímateľa
Ateliér.EM

Celkový rozpočet:
20 100,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €