Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Autori: Eva Moflárová, Richard Roháč

Krátky opis
V rámci akvizičnej činnosti v r. 2021 sa galéria zamerala na súčasný vývoj výtvarného umenia na Slovensku, na nadobúdanie zbierkových predmetov doteraz nezastúpených autorov, ako aj dopĺňanie existujúcej autorskej zbierky v profilových a tematických kolekciách. Zbierkový fond galérie bol v r. 2022 v rámci podpory FPU doplnený celkom o 14 diel, v rámci samostatného projektu o 5 diel od Evy Moflárovej. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Autori: Eva Moflárová, Richard Roháč

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
01.01.2021 - 22.09.2022

Popis projektu

V rámci akvizičnej činnosti v r. 2021 sa Galéria umelcov Spiša zamerala na súčasný vývoj výtvarného umenia na Slovensku, na nadobúdanie zbierkových predmetov doteraz nezastúpených autorov, ako aj dopĺňanie existujúcej autorskej zbierky v profilových a tematických kolekciách.  

 

Zbierkový fond Galérie umelcov Spiša k 30. 6. 2022 tvorí 2 446 diel. Zbierkový fond galérie bol v r. 2022 v rámci podpory FPU doplnený celkom o 14 diel, 2 diela boli získané kúpou v rámci podpory Košického samosprávneho kraja a 4 diela boli získané darom.

 

V rámci grantovej podpory projektu Akvizície zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša na r. 2021 / Autori: Eva Moflárová, Richard Roháč bolo zakúpených 5 diel od Evy Moflárovej, ktorá doposiaľ nemala zastúpenie v zbierkovom fonde galérie. Kúpou diel sa tak rozšíril fond o diela súčasnej auorky, s tematickým zobrazovaním matky a dieťaťa. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov https://www.fpu.sk/sk/" style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); outline: none !important;">Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
1 250,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €