Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XI. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Predstavenie vytvorené špecialne pre náš priestor počas dvojtýždňovej umeleckej rezidencie. Myrthe Johanna Bokelmann /NL Roman Gavryliuk /UA Leonie Patrizia Strecker /DE Cèlia Tort Pujol /SP
Fotogaléria
Názov podujatia
Umelecká rezidencia 15.8.-29.8.2022 s uvedením diela

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
28.08.2022

Popis projektu

Ako ľudstvo sme dlho pracovali na vytvorení prostredia, v ktorom teraz trávime

čas. Preto sa vynára otázka: ako sa môžeme vrátiť k vnímaniu človeka ako súčasti

svojho prostredia, a nie jeho stredobodom? Ako môžeme uznať vzájomnú závislosť

vzťahov, ktorý máme s naším "prirodzeným" prostredím, ako aj s tými priestormi, ktoré boli

človekom pretvorenél?

Umelecký kolektív v  doterajšom výskume "Priestory skúmané v telesnej skúsenosti",

hľadá rôzne spôsoby, ako môžeme načúvať priestorom, ktoré nás obklopujú, nájsť ich

a našu pórovitosť a zviditeľniť a počuť interakciu, ktorú s nimi máme. Kolektív sa zaujíma, ako môžeme umožniť, aby sa priestor stal výraznejším prostredníctvom zvuku a

pohybu, ktorý mu dávame, a akým spôsobom to ovplyvňuje spôsob, akým je priestor vnímaný (účinkujúci, diváci, prechádzajúci). 


Umeleckú  skupinu spája záujem o vzťah k tvarom, materiálom, štruktúram a spôsoby, akými môžeme priestor obývať prostredníctvom zvuku a pohybu.

Netradičný galerijný priestor Nástupište 1-12  sa stáva ideálnym kontextom, pretože dovoľuje pracovať a  stretávať  sa s divákmi a chodcami verejného priestoru, čo ponúka referenčný bod, z ktorého sa dá ponoriť do vlastného vnímania časopriestorového vzťahu. 


Umleci si kladú otázku ako sa dá telo (performatívne alebo neperformatívne) vzťahovať k tomuto verejnému priestoru a aké zmeny v ňom nastávajú? Ako sa môže zmeniť

vnímanie prostredia, keď sa aktívne pokúsi vyniesť tento vzťah na povrch?
Cèlia Tort Pujol

Španielska umelkyňa a hudobníčka, absolventka magisterského štúdia v odbore klasickej hudby v Amsterdame, hrá na hoboj súčasnú klasiku a spolu s medzinárodným umeleckým kolektívom tvorí interdisciplinárne performatívne diela.


Leonie Strecker, nemecká umelkyňa, absolventka odboru hudba a nové média v Dusseldorfe, aktuálne ešte študentka magisterského stupňa v kompozícií elektronickej hudby v Grazi, tvorí performatívne site specific predstavenia a hudobné kompozície.


Myrthe Bokelmann,holandská umelkyňa absolventka magisterského štúdia súčasného tanca v Artesis Antwerp, Belgicku, tvorí performatívne predstavenia a site specific diel.


Roman Gavryliuk, absolvent National Music Academy, Ukraina n.a. P. Tchaikovsky a Universität für Musik v rakúskom Grazi. Hrá na violu, tvorí kompozície a zvukové syntézy a venuje sa  experimentálnemu nahrávaniu zvuku.

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
41 200,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €