Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Krátky opis
Tanečno-pohybová dielňa s kreatívnym výchovným prístupom k pohybu a tanečnej tvorbe pre deti vo veku od 4 do 6 rokov využitím techník súčasného tanca a inšpirované pohybovou teóriou Laban/Bartenieff Fundamentals, ktorá pozitívne ovplyvnila metodiku kreatívneho tanca vo svete.
Fotogaléria
Názov podujatia
Planéta Tanec (radosť z pohybu)

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
13.03.2018 - 12.06.2018

Popis projektu

Tanečné stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu.

 

Niekoľko tém, do ktorých sa s deťmi v rámci spoločne stráveného času ponoríme

    Ja telo: vnímanie hraníc tela, jednotlivých častí tela a vnímanie osobného priestoru

·         Pohyb v 3D priestore: orientácia v priestore, priestorové dráhy, úrovne, osi,

·         Anatómia pre najmenších: skúmanie ľudskej kostry

·         Dych a dotyk: prehĺbenie kinestetického vnímania

·         Telo ako strom s koreňmi: práca so zemskou tiažou, uzemnením

·         Slnečné centrum tela: zdroj pohybu, energie, práca s váhou

·         Vo vlastnom tempe a čase: vnímanie časových aspektov pohybu

·         Tvárne telo-tvorivá myseľ: práca s tvarovaním tela, tanečná improvizácia

·         Tanec vo dvojici, Tanec v skupine – pohybová komunikácia, kontakt a tolerancia

·         Tanečné metafory: pozornosť venovaná detskej fantázii

·         Som hudba: práca s dynamikou a rytmom pohybu

 


Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované Labanovou analýzou pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkami. 

Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
8 575,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €