Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

52. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Krátky opis
Hornozemplínske folklórne slávnosti vo Vranove nad Topľou sú tradičným vrcholným podujatím folklóru na Hornom Zemplíne. Našim cieľom je priblížiť krásu ľudového umenia všetkým jeho milovníkom, rovnako divákom aj účinkujúcim, ale najmä deťom a mladým ľuďom a prebudiť v nich túžbu po poznaní regionálnych kultúrnych hodnôt, prebudiť hrdosť na svoje korene a poukázať na to ako je vplyv ľudových tradícií hlboko zakorenený v národnom povedomí.
Fotogaléria
Názov podujatia
52. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
26.08.2022 - 28.08.2022

Popis projektu

Hornozemplínske folklórne slávnosti (ďalej HZFS) už vyše polstoročie uzatvárajú podujatia kultúrneho leta v okrese Vranov nad Topľou. Sú oslavou folklóru a ich existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Na otvorenom priestranstve pred Mestským domom kultúry prezentujú tradičnú ľudovú kultúru regiónu Horného Zemplína. V roku 2021 sme z dôvodu zlej epidemiologickej situácii sobotňajší program rozvrhli do troch obcí v okrese Vranov nad Topľou, čo sa nakoniec ukázalo ako skvelá voľba. Okres Vranov nad Topľou na niekoľko dní ožije folklórom a tradíciami. Predstavíme víťazov súťaží: Talenty, Šaffova ostroha, Roztoky   ጀ  hudobný folklór dospelých, Tanečné choreografie, Nositelia tradícií. Slávnosti sú vyvrcholením celoročného snaženia 45 folklórnych kolektívov, ktoré pôsobia v okrese. Vychádzajúc z tohto počtu, ktorý potvrdzuje obľúbenosť tradičnej ľudovej kultúry, je bezpodmienečne nutné orientovať slávnosti do troch dní, aby sa mohlo predstaviť čo najviac účinkujúcich. Byť súčasťou jedného z programov HZFS je v istom slova zmysle odmenou a ocenením. HZFS sú rovnako motiváciou pre všetky kolektívy (od detských cez mládežnícke folklórne súbory až po autentickejšie zamerané folklórne skupiny) a jednotlivcov neustále sa zdokonaľovať prostredníctvom školení a výskumov, na základe toho pripravovať zaujímavé a hodnotné programy , ktoré by mohli byť vhodnou súčasťou veľkolepých HZFS a ktoré by spĺňali všetky kritéria hodnotného umeleckého diela a zároveň boli zaujímavým a pútavým umeleckým zážitkom pre divákov. Piatok bude patriť folklórnej módnej show, kde sa odprezentujú odevy a šperky inšpirované prírodou a tradíciami. Vyvrcholením bude celovečerný komponovaný program z dielne choreografa Vlada Michalka. V sobotu ponúkneme v troch vybraných obciach okresu program folklórnych kolektívov a folklórnych skupín zložený zo zvykoslovných obrázkov a speváckych vstupov. Program bude doplnený o folklórny kolektív z iného regiónu, príp. ocenený v celoslovenskej súťaži, aby to bolo zaujímavé pre diváka a motivujúce pre účinkujúcich. V nedeľnom galaprograme sa predstavia najlepší z najlepších - kolektívy a jednotlivci z regiónu a celého Slovenska. Celú atmosféru slávností dopĺňa remeselný jarmok, miestna gastronómia a množstvo sprievodných podujatí pre deti a dospelých. 

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
5 560,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €