Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nová hudba v Tatranskej galérii, 3. ročník

Krátky opis
Cyklus koncertov “Nová hudba v Tatranskej galérii” je pokračovaním snáh Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu o propagáciu súčasnej hudby, tvorby súčasných skladateľov a interpretačné umenie slovenských hudobníkov aj v menších mestách Slovenska.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nová hudba v Tatranskej galérii: EnsembleSpectrum

Miesto konania / kraj
Poprad / Poprad

Termín konania
11.08.2022

Popis projektu

Cyklus koncertov “Nová hudba v Tatranskej galérii” je pokračovaním snáh Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu o propagáciu súčasnej hudby, tvorby súčasných skladateľov a interpretačné umenie slovenských hudobníkov aj v menších mestách Slovenska. Vďaka spolupráci s Tatranskou galériou v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, sme v roku 2017 vytvorili projekt, ktorý prináša súčasnú hudbu aj mimo hlavné slovenské kultúrne centrá. V podmanivom prostredí Tatranskej galérie chceme vytvoriť stabilný cyklus koncertov, ktoré prinesú širokej verejnosti z pod Tatier možnosť nového a mimoriadne potrebného kultúrneho vyžitia. Niektoré koncerty budú prepojené aj s harmonogramom vernisáži. Publiku ponúkneme novú súčasnú hudbu, ktorú nemá bežne možnosť počuť na koncertoch a taktiež zatraktívniť kultúrnu ponuku v meste Poprad.


Cyklus troch koncertov odštartuje už 11. 8. 2022, kde budeme mať možnosť počuť EnsembleSpectrum - komorný súbor, ktorý tvoria z väčšej časti študenti slovenských, ale i zahraničných umeleckých vysokých škôl, muzikanti zapálení pre súčasnú vážnu hudbu. 

V Tatranskej galérii budete mať možnosť počuť jedno z najvýznamnejších diel amerického minimalistického skladateľa Juliusa Eastmana s názvom Femenine (1974) pod vedením dirigenta a umeleckého vedúceho EnsembleSpectrum Mateja Slobodu. 


Názov prímateľa
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia

Celkový rozpočet:
5 970,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €