Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska

Krátky opis
Vzdelávacie podujatie v oblasti dychových hudobných nástrojov a nadobúdaní orchestrálnej praxe
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé dielne ZDHS 2022

Miesto konania / kraj
Tesáre / Topoľčany

Termín konania
13.08.2022 - 20.08.2022

Popis projektu

Tvorivé dielne ZDHS sú zamerané na zdokonalenie interpretačných možností účastníkov (deti a mládež do 18 rokov) a získavanie orchestrálnej praxe. Lektormi sú významní interpreti a kvalifikovaní hudobní pedagógovia. Cieľové skupiny sú mladí hudobníci hrajúci na dychových a bicích hudobných nástrojoch, speváci, mažoretky, všetko najmä žiaci základných umeleckých škôl, ale aj návštevníci záujmovej umeleckej činnosti v rámci kultúrnych centier v obciach, detské a mládežnícke dychové orchestre v celej republike, vznikajúce, ale aj tradičné. Práca s deťmi je delená na individuálnu činnosť, hru po nástrojových sekciách a hru v orchestri. Tiež sú rozdelení aj podľa úrovne interpretačných zručností. Speváci majú hlasovú prípravu a nácvik vybraných piesní v jedno i viachlasnom prevedení. Mažoretky majú svoj program rozdelený tiež na základe vekových kategórií. V programe je aj nácvik hry za pochodu. Na záver sa v priestoroch rekreačného zariadenia uskutoční spoločný koncert. Získané skúsenosti uplatňujú účastníci v svojom pôsobisku, v 100 člennom orchestri ZDHS a v tvoriacom sa národnom dychovom orchestri.

Názov prímateľa
Združenie dychových hudieb Slovenska

Celkový rozpočet:
16 030,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €