Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

IUGTE Performing Arts Conference & Laboratory

Krátky opis
Medzinárodná mobilita divadelnej umelkyne Moniky Necpálovej na medzinárodnom podujatí IUGTE Performing Arts Conference & Laboratory v Rakúsku. Autorka prezentuje alternatívne metódy práce s publikom v rámci interaktívnych divadelných inscenácií/programov, ktoré rozvíja ako režisérka. Prezentácia sa uskutoční pred profesionálnym umeleckým auditóriom na konferencii organizovanej IUGTE v spolupráci s ArtUniverse and NIPAI (New International Performing Arts Institute).
Fotogaléria
Názov podujatia
IUGTE Performing Arts Conference & Laboratory

Miesto konania
Rakúsko

Termín konania
20.07.2022 - 29.07.2022

Popis projektu

International Conference "Performing Arts Between Tradition and Contemporaneity" sa každoročne organizuje v Laubegg Castle, Rakúsko. Konferencia prináša možnosť skúmať súčasné trendy v divadle a umení a umožňuje prezentovať činnosť slovenskej divadelníčky pred očami divadelných profesionálov z rôznych krajín, čo má význam pri ďalšom rozvíjaní spoluprác. IUGTE približuje typ medzinárodnej multidisciplinárnej konferencie skúmajúcej mosty medzi „tradičným“ a „súčasným“ v oblasti scénického umenia. Konferencia spolu s laboratóriom spája odborníkom v oblasti scénického umenia, ktorí sa zaujímajú o tradičné metódy aplikované na prácu súčasného scénického umenia. 

Medzinárodnú mobilitu divadelná umelkyňa realizuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia.Názov prímateľa
Monika Necpálová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 750,00 €