Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate

Krátky opis
Medzinárodný projekt mapuje trojicu zvierat (vlk, ovca, prasa) spätých nielen s lokálnou agrárnou tradíciou, ale aj s pridruženými symbolickými, mytologickými a náboženskými významami v dielach 20-tich autorov z 5-tich krajín. Cyklus výstav Téma. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
13.07.2022 - 06.11.2022

Popis projektu

Medzinárodný projekt nadväzuje na  výstavu s animálnou tematikou Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes – Mačka, uvedenú v Galérii umelcov Spiša v r. 2021. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 


Autori: Alena Adamíková, Robert Bielik, Helmut Bistika, Lenka Černota (CZ), Pola Dwurnik (PL), Tomáš Džadoň, Jarmila Sabová Džuppová, Matej Fabian, Jana Farmanová, Andrew Ellis Johnson (USA), Tomáš Klepoch, Jaroslav Malík (CZ), Oľga Paštéková, Jozef Pilát, Matej Rosmány, Adam Šakový, Michaela Šuranská, Ján Triaška, Marc Vilallonga (ES), Ján Zelinka


Výstava sa zaoberá človekom ako integrálnou súčasťou živočíšnej ríše a mapuje trojicu zvierat (vlk – ovca – prasa) úzko spätú nielen s lokálnou agrárnou tradíciou, ale aj s pridruženými symbolickými, mytologickými a náboženskými významami. Diela 20-tich autorov z 5-tich krajín (CZ, ES, PL, USA) sú vtipno-vážnou reflexiou historických, lokálnych, ale aj globálnych skúseností, predstáv a predsudkov spätých s ovcou, vlkom a prasaťom. Aj keď šírka rôznorodých pohľadov tému nevyčerpáva, zostavuje zaujímavú mozaiku symbolických obrazov ľudského vnímania blízkych druhov. Musíme si uvedomiť, že to, ako sa k zvieratám správame, ako ich hodnotíme a aké vlastnosti im priraďujeme, je výsledkom našich antropocentrických postojov, ktoré sú často hluché k utrpeniu tých, ktorí nemajú hlas. 

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
6 400,00 €

Výška podpory:
5 500,00 €