Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
Filmárik – animárik je detský denný filmársky tábor. 5 dňový vzdelávací tábor zameraný na tvorbu animovaných filmov je určený pre deti zo základných škôl. Na začiatku lektori workshopu za pomoci video-prezentácie a ukážok predstavia počiatky animovaného filmu (jeho podžánre a možnosti pri jeho tvorbe). Deti sa naučia narábať so súčasnou foto a video technikou a rôznymi strihacími programami.
Fotogaléria
Názov podujatia
FILMÁRIK - ANIMÁRIK

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
08.08.2022 - 12.08.2022

Popis projektu

Tábor je určený pre deti vo veku 9 - 13 rokov. Deti budú aktivačnou metódou prakticky zapojené do tímovej spolupráce na spoločných filmoch. Vyskúšajú si tímovú spoluprácu, budú hľadať spoločný námet pre vznik animovaného filmu a vyskúšajú si prácu s video - technikou. Následne im lektori ukážu ako sa dajú nasnímané zábery spracovať pomocou výpočtovej techniky. Výstupom budú krátke animované filmy. Z workshopu bude spracovaná foto dokumentácia. Workshop bude viesť Mgr. art. Vladimíra Hradecká,  fotograf Roman Husárik a filmár Benjamín Haverla. Zámerom Liptovského kultúrneho strediska je predstaviť filmovú tvorbu študentom základných škôl, jej vznik a výrazové prostriedky, ktoré film vo svojich začiatkoch používal. Počas 5 workshopových dní  by sme chceli deti oboznámiť so scenáristickou, dramaturgickou, kameramanskou, strihačskou a zvukovou tvorbou a takisto aj so súčasnou technikou. Hlavnou prioritou Liptovského kultúrneho strediska je podnietiť k tvorbe mladšiu generáciu z Liptova, keďže jej zastúpenie na filmárskych súťažiach a festivaloch je minimálne.


Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
24 250,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €