Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

FAD 2022 - Festival Amatérskeho Divadla, 8. ročník

Krátky opis
Komunitný festival s medzinárodnou účasťou
Fotogaléria
Názov podujatia
FAD 2022 Festival Amatérskeho Divadla 8. ročník

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
12.07.2022 - 17.07.2022

Popis projektu

Divadelný komunitný festival s medzinárodnou účasťou, 8. ročník.

Festival  dáva možnosť pre dialóg, odborné diskusie s hodnotiteľmi, divákmi a s tvorcami o inscenáciách a ich spôsobe tvorby. Festival prináša účastníkom nové skúsenosti a zručnosti cez divadelné workshopy a stretnutia, je to priestor pre divadelné experimenty a netradičné formy divadla. Prioritne je určený divadlám mladých, ktoré narúšajú tradičné formy spracovania témy a inscenovania, ktoré sú zaujímavé svojou dramaturgiou, inovatívnosťou, otvorenosťou témy, formy, žánru. Nitra a okolie sú centrom tvorby autorského divadla mladých, miestom vzniku výnimočných inscenácií v rámci celého Slovenska.  

Čo nás čaká?

-        festivalová prehliadka a prezentácia neprof.divadla mladých - divadelné experimenty divadla mladých, 6 z Nitry a okolia, 1 z Kremnice a 1 z Veľkého Krtíša a zahraničné komunitné divadlá / 2 z Poľska, 1 z Izraela, 1 z Ukrajiny, 1 z Fínska, spolu 16 divadelných predstavení a úvodné performance od študentov z DAMU, Praha  

-        odborné diskusie s tvorcami a publikom, vedené odborníkmi k divadelným predstaveniam, témam a k metódam inscenovania  

-        4 divadelné dielne – workshopy

-        výstavy fotografií Pred a po festivale FAD 22 vo verejných priestorovch   

-        rozprava o Komunitnom divadle v medzinárodnom kontexte zapojených krajín

-        prezentácia divadiel zo zahraničia a diskusie s nimi o ich štýle práce s mladými ľuďmi

-        prezentácia 2 inscenácií nezávislých divadiel a to Divadlo ODIVO a Divadlo K

-        3 hudobné produkcie

-        umelecký prednes úspešných recitátorov z Nitrianskeho regiónu


Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
36 280,00 €

Výška podpory:
22 240,00 €