Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Chlapček z hrášku

Krátky opis
Výstupom projektu je vydanie rozprávkovej knihy typu bilderbuch pre deti predškolského veku a začínajúcich čitateľov s ilustráciami Miroslava Hraška, slovenského insitného maliara z okolia Kovačice. Autorkou rozprávky Janko Hraško je spisovateľka Mária Ďuríčková a veršov básnik Milan Rúfus. Autori umelecky hodnotným prístupom k najmenším čitateľom rozvíjajú ich pamäť, naratívne myslenie a estetické cítenie. Vydavateľstvo BUVIK touto knihou výrazne obohatí súčasnú detskú literatúru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vydanie knihy pre deti s názvom Chlapček z hrášku

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2018 - 31.01.2019

Popis projektu

Prijímateľ dotácie umiestni logo fondu a vyhlásenie, že "Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" na viditeľnom mieste - v tiráži publikácie, ako aj na všetkých s projektom súvisiacich propagačných materiáloch, plagátoch, katalógoch, letákoch a tiež pri informovaní verejnosti v médiách uvedie verbálnu informáciu o podpore fondu.


Názov prímateľa
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.

Celkový rozpočet:
5 000,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €