Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DRAM4LL

Krátky opis
Na Islande sa koná 9. svetový kongres organizácie IDEA, tento raz pod názvom DRAM4LL (Drama for Tall and Small). Na kongrese uvedú prezentáciu svojej odbornej činnosti aj zástupcovia divadla Thalia Teatro.
Fotogaléria
Názov podujatia
DRAM4LL (Drama for Tall and Small)

Miesto konania
Island

Termín konania
04.07.2022 - 08.07.2022

Popis projektu

Svetový kongres organizujú spoločne FLISS – The Icelandic Drama and Theater in Education Association, University of Iceland, IDEA (organizácia podporujúca divadlo - drama and theatre - a vzdelávanie). 

Monika Necpálová z divadla Thalia Teatro prezentuje na svetovom kongrese svoj príspevok Interactive Community Theatre through Commedie dell´Arte. Výberová komisia kongresu vybrala okrem príspevku aj jej workshop Commedie dell´Arte as a Part of Applied Theatre.

Názov prímateľa
Thalia Teatro

Celkový rozpočet:
2 107,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €