Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Performer - tvorivé zdroje - intuitívne telo

Krátky opis
Divadlo K spolu so zoskupením Med a prach vás pozýva na intenzívny 5- dňový workshop Tvorivé zdroje performera. Workshop povedie Andrej Kalinka a Milan Kozánek. Workshop je určený pre skúsených hercov, tanečníkov a performerov alebo pre študentov umeleckých škôl.
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop Tvorivé zdroje performera

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
08.07.2022 - 12.07.2022

Popis projektu
Divadlo K spolu so zoskupením Med a prach vás pozýva na intenzívny 5- dňový workshop Tvorivé zdroje performera. Workshop povedie Andrej Kalinka a Milan Kozánek. Workshop je určený pre skúsených hercov, tanečníkov a performerov alebo pre študentov umeleckých škôl.
Zámerom workshopu je zamerať sa na potenciál tvorivého zdroja performera už priamo v procese tvorby. Jednou z úloh workshopu bude hľadanie zdrojov pre tvorivý proces, ktoré umožňujú otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu. Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie pohybu a tela, z hry na hudobných nástrojoch, z práce s textom alebo tiež výtvarným objektom a materiálom. Pri práci s každou z týchto zložiek má nezastupiteľné miesto rytmus a preto v priebehu rôznych fáz workshopu budeme tento aspekt rozvíjať. Budeme hľadať cesty ako sa oslobodiť od zaužívaných predpokladov a predpokladaných vlastných limitov. Akú úlohu v tomto procese zohráva technika (herecká, pohybová, hlasová atď) a ako pracovať s rozličnými technikami tak, aby v priebehu tvorivého procesu nevytvárali obmedzenia, ale pomáhali objavovať nové možnosti a prístupy.
Obsahom workshopu sú témy komplementárneho umenia (vzťahy, definície, funkcie):
Objekt – socha, predmet, rekvizita
Zvuk – zvuk obrazu, obraz zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ – účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus – v obraze, pohybe, zvuku, v texte, v tektonike diela
Informácia a symbol – rozlišovanie, použitie
Denný priebeh workshopu: Bude rozdelený do dvoch fáz. V priebehu prvej sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby, ideovej aj teoretickej stránke zložiek komplementárneho umenia. Budeme pracovať s rytmom v jeho rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, oboznamovať sa so základnými funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ a bližšie sa zoznamovať aj s ostatnými zložkami. V druhej fáze sa budeme venovať tvorivému procesu a výskumu. Budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka a súčasne pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Základom tejto fázy bude využitie poznatkov o jednotlivých zložkách, ktoré budeme postupne dostávať do dialógu a učiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.

O lektoroch: Andrej Kalinka (libretista, hudobný skladateľ, režisér, performer) a Milan Kozánek (choreograf, tanečník, pedagóg) vystupujú spoločne pod umeleckou platformou c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance). Kalinka a Kozánek spoločne rozvíjajú umelecký jazyk a novú pracovnú metódu, ktorú nazývajú komplementárne umenie.

Účastnícky poplatok: 150,-€ 
Prihlášky posielajte na info@divadlok.sk
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom podujatia.
Názov prímateľa
Projekt Kekse

Celkový rozpočet:
5 630,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €