Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Prezentácia tradičnej kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec.
Fotogaléria
Názov podujatia
RADOSTI V HÁJI

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
02.07.2022

Popis projektu

Zámerom aktivity je rozvíjať novú formu trávenia voľného času s dôrazom na regionálnu kultúru a kultúrnospoločenský rozvoj v regióne Hont.  Aktivita návštevníkom priblíži pohľad na produktívne metódy výroby /napr. využitie jednoduchej techniky v gastronómii, výrobe ľudového odevu, atď./ a hľadiská ich využitia v súčasnosti. Aj týmto spôsobom sa aktivita snaží prostredníctvom verejného priestoru /Plachtinský háj/ vzbudiť v obyvateľoch súkromný záujem o zachovanie dedičstva svojich predkov.  

Cieľom aktivity je oživiť, zvýrazniť a podporiť kultúrnu identitu obyvateľov Plachtiniec s ohľadom na postupnú industrializáciu v technických postupoch.

Hlavnou projektovou aktivitou bude prezentácia tradičnej kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec v historickom meradle /zvykoslovie zamerané na pracovné obyčaje/, využitie nových tech. metód podľa období. 

Cieľovou skupinou budú obyvatelia regiónu Hont a široká verejnosť.

Aktivita bude jednodňová.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
16 250,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €