Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mobility na festivaloch v Čiernej Hore

Krátky opis
Divadlo Thalia Teatro rozvíja svoje medzinárodné aktivity a spolupráce. V roku 2022 dostalo pozvanie zúčastniť sa viacerých medzinárodných festivalov v Čiernej Hore. Vďaka podpore z verejných zdrojov divadlo prezentuje svoju tvorbu pre deti i dospelých a odborné znalosti v oblasti divadla pre deti na festivaloch v Kotore, Kolašine a Podgorici. Hlavný partner medzinárodných mobilít divadla Thalia Teatro je Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kotorský festival divadla pre deti

Miesto konania
Čierna Hora

Termín konania
01.07.2022 - 03.07.2022

Popis projektu

Divadlo Thalia Teatro sa zúčastňuje Kotorského festivalu pre deti, ktorý sa koná v Čiernej Hore od 1. do 12. júla a so všetkými sprievodnými aktivitami začína už v predstihu na konci júna 2022. Naše divadlo v podaní Moniky Necpálovej, divadelnej pedagogičky, uvedie na festivale trojdňový edukatívny divadelný program vo forme workshopov s metódou commedia dell´arte a herectva s maskou na motívoch drámy Nosorožec. 

Kotorský festival sa venuje rozvoju divadelnej a umeleckej tvorby pre deti. Ide o festival mimoriadneho významu na poli kultúry. Festival má svoje dôležité miesto medzi festivalmi pre detské a mladé publikum v Európe. 30. ročník festivalu obsiahne vyše 70 programov, 16 predstavení, 12 vzdelávacích programov, 2 okrúhle stoly, 18 umeleckých inštalácií, 2 výstavy, 4 literárne večeri. Otvorí brány pre umelcov z desiatich krajín a deti bez rozdielu.

Názov prímateľa
Thalia Teatro

Celkový rozpočet:
3 600,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €