Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie profesionálnych umelcov v oblasti umeleckej tvorby za spolupráce obetí domáceho násilia

Krátky opis
Vzdelávací program „Divadlo ako regenerácia“ Odborná vzdelávacia aktivita v podobe 6-dňovej tvorivej dielne je zameraná na vzdelávanie profesionálnych umelcov v oblasti dokumentárneho kreatívneho procesu s využitím prvkov arteterapie a dramaterapie, kreatívnych prístupov v práci s vylúčenými a zraniteľnými skupinami. Výstupom je verejná prezentácia. Aktivita prebieha pod vedením lektorského tímu v zložení Mgr. art. Patrik Krebs (DBD) a Mgr. art.Ľubomír Bukový, ArtD. (123artivist).
Fotogaléria
Názov podujatia
Vzdelávací program „Divadlo ako regenerácia“

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.06.2022 - 05.07.2022

Popis projektu

„Divadlo ako regenerácia“


30. jún – 5. júl, 2022 Bratislava, Slovensko 
Vzdelávací kurz „Divadlo ako regenerácia“ je implementáciou tvorivých postupov a skúseností lektorov Patrika Krebsa z Divadla bez domova a Ľubomíra Bukového z divadelného zoskupenia Artivisti, ktorí sa venujú divadelnej tvorbe zameranej na prácu so znevýhodnenými skupinami a ľuďmi žijúcimi v tieni (ľudia so zdravotnou diagnózou, sociálne vylúčené skupiny a pod.). Počas vzdelávacieho kurzu sprostredkujeme účastníkom poznatky, praktické postupy a cvičenia vychádzajúce z umenia (divadlo, hudba, výtvarné umenie, pohybové umenie a pod. - arteterapia, dramatoterapia), ktoré sú určené na zvyšovanie odbornej kvality práce v divadelnom umení so špecializáciou na sociálne divadlo a mäkké techniky prekonávania, či preliečenia rôznych foriem traum jednotlivcov alebo skupín prostredníctvom umeleckej tvorby. Naším cieľom je podporovať kreativitu v spojení s inklúziou, rozvíjať tvorivý dialóg, zvyšovať úroveň odborného vzdelávania v oblasti dramatoterapie a práce s vylúčenými skupinami, obeťami násilia a znevýhodnenými ľuďmi

Kedy a kde?
30. jún 2022/ deň príchodu (stretnutie o 15:00, spoločná večera o 19.00) - 5. júl 2022/ ukončenie a odchod v popoludňajších hodinách
Pisztoriho palác, Bratislava Slovensko

Ako sa môžete zaregistrovať?          
Prihlasovať sa môžete zaslaním mailu na adresu lubobukovy@gmail.com. Prihlášku pošlite najneskôr do 24. júna 2022
koordinátor: Ľubomír Bukový            
e-mail: 
lubobukovy@gmail.com       
mobil +421 917 814 875    

Kto sme?                 

Patrik Krebs, Divadlo bez domova o.z.          
                  
Naším hlavným poslaním je práca s marginalizovanými komunitami občanov netradičnou umeleckou formou s využitím prostriedkov divadla, scénického umenia, tanca či spevu. Divadlo bez domova (ďalej aj DBD) poskytuje platformu na prezentáciu spoločenských tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomohli búrať stereotypy, ktorým čelia marginalizované komunity v spoločnosti. DBD bolo neformálne založené v roku 2005 v rámci práce na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova. Členmi organizácie sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej alebo umeleckej praxi; ekonomika, manažment a reklama.Sídlime v Bratislave. Našu komunitu hercov tvoria ľudia bez domova, telesne postihnutí, ľudia zo sociálne slabých komunít, sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorých zaujíma naše divadlo. Herecký súbor má spolu 13-16 členov. Naši herci a herečky dostávajú za účinkovanie v našich hrách finančnú odmenu. 
http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html" style="color: rgb(149, 79, 114); text-decoration: underline;">http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html" class="y2iqfc">

Ľubo Bukový, Artivisti        
Narodil sa v roku 1984 v Martine. Vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave. Je zakladajúcim členom zoskupenia Tucet – štúdio novej drámy, s ktorým získal cenu Grand Prix na festivale Nová dráma 2009 s dokumentárnou inscenáciou Pamäť Bratislavy: I. Petržalské príbehy. Spolupracoval s Teatr Polski vo Wroclawe pod vedením Krystiana Lupu (Poczekalnia 0.) a s Grotowského inštitútom pod vedením Anatolija Vasiljeva (Masters in Residence, Pedagogia dela scena – UBU 2012). Účinkoval v divadlách na Slovensku a v zahraničí (SND, Aréna, Teatr Polski, I-Camp). Patrí k obsadzovaným filmovým a televíznym hercom (Nedodržaný sľubTigre v meste). V roku 2018 ukončil doktorandské štúdium v oblasti divadelnej pedagogiky. S inscenáciou Americký cisár v réžii Ivety Ditte Jurčovej získal ocenenie Dosky 2018 za Najlepšiu inscenáciu sezóny. Je zakladateľom študentského divadla Transparent na FiF UK a profesionálneho zoskupenia Artivisti, s ktorým vytvoril autorskú trilógiu Kotleba/Guerilla Material/Nezraniteľní. Venuje sa aplikačnej činnosti v oblasti terapeutických postupov v umení.
http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html" style="color: rgb(149, 79, 114); text-decoration: underline;">http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html" style="font-size: 11pt;">

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

         http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html" v:shapes="Obrázok_x0020_4">                 http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html" v:shapes="Obrázok_x0020_3">                      http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html" v:shapes="Obrázok_x0020_2">                                        

Názov prímateľa
Ľubomír Bukový – HALECORE Artivist

Celkový rozpočet:
7 385,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €