Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Krátky opis
Naším cieľom je spopularizovať astronómiu najmä medzi deťmi a mládežou, ale i dospelými prostredníctvom cyklických stretnutí astronomického klubu, ktorý v KOS začal fungovať v roku 2017. V roku 2018 v rámci zvýšeného záujmu rozširujeme klub na Astronomický klub pre deti a Astronomický klub pre mládež a dospelých. Výsledkom aktivity je inšpiratívne a zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých zamerané na nadobúdanie vedomostí z astronómie interaktívnou formou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vesmír všetkými zmyslami

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
23.01.2018 - 04.12.2018

Popis projektu

V roku 2017 sme založili pre mladých záujemcov o astronómiu ASTRONOMICKÝ KLUB a začali sme sa stretávať vždy v utorok od 17.30 do 19.00, s periodicitou každé dva týždne. Po roku fungovania môžeme povedať, že sa klubová základňa úspešne rozrastá, až tak, že sme sa rozhodli klub rozšíriť na dve sekcie – Klub pre deti a Klub pre mládež a dospelých, keďže naši nádejní budúci astronómovia sú rôzneho veku - od žiakov I. stupňa ZŠ po deviataka a od polovice roka 2017 sa k nám prihlásili aj dospelí záujemcovia.  Kluby odborne zastrešujú astronómovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre. Deťom sa venuje Mgr. Mária Záborská, mládeži a dospelým Ing. Juraj Pecháč. Činnosť Astronomického klubu pre mládež a dospelých a nákup didaktických pomôcok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner tejto aktivity projektu. 

Kluby nemajú uzatvorenú formu, sú novým záujemcom otvorené počas celého roka, tzn., že záujemcovia môžu do nich vstúpiť, ale i vystúpiť v každom období realizácie. Preto vytvárame propagáciu počas celého roka a nielen na jeho začiatku.

§ stretnutia sa konajú v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3

§ dvakrát do mesiaca – oba kluby - každý druhý utorok o 17.30, v trvaní cca 1,5 hod.

§ vhodné pre začiatočníkov i pokročilých

§ máme možnosť praktických pozorovaní vo hvezdárni KOS v Nitre

§ poplatok je 0,50 € na stretnutie, prijímame aj kultúrne poukazy

V roku 2017 sme sa počas 17-tich klubových stretnutí dotkli tém – slnečná sústava, súhvezdia, Slnko, zatmenie Mesiaca, dejiny astronómie, história kozmonautiky, významní astronómovia, základy optiky a ďalekohľady. Témy rozširujeme, ale aj sa aj vraciame už k prebraným, aby sa informácie dobre uložili do pamäte a aby sme prispôsobili témy rôznym vekovým kategóriám.

Dátumy stretnutí vychádzajú na rok 2018 nasledovne:

16.1. kvôli chorobe zmenený na 23.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 22.5., 5.6., 19.6., prázdniny, 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.       

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
16 930,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €