Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dychfest Kolárovický klarinet

Krátky opis
V Dychovej hudbe Kolárovičanka, o.z. považujeme za potrebné zachovávať tradície a odovzdávať ju ďalším generáciám. Naším cieľom je priblíženie a popularizácia dychovej hudby v našej obci, aj v širšom okolí i za hranicami našej republiky. V súčasnej dobe už tradičnou súčasťou našich aktivít je organizovanie festivalu Dychfest Kolárovický klarinet. Dychová hudba Kolárovičanka pripomenie 45. výročie svojej činnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
7. ročník Dychfestu Kolárovický klarinet

Miesto konania / kraj
Kolárovice / Bytča

Termín konania
09.07.2022 - 30.11.2022

Popis projektu

Dychfest Kolárovický klarinet je už tradičným podujatím, organizovaným naším dychovým zoskupením. Jeho počiatky sa datujú od roku 2015, kedy začínal v podobe Okresnej prehliadky dychových hudieb v Kolároviciach. V súčasnosti má podobu celoslovenskej prehliadky dychových hudieb s medzinárodnou účasťou. Jeho obľúbenosť každoročne vzrastá, čo možno hodnotiť podľa počtu účastníkov i účinkujúcich zoskupení. DH Kolárovičanka má v súčasnosti 17 členov. Veríme, že organizácia takejto prehliadky dychových hudieb pritiahne aj nových členov, prevažnej z radov mladšej generácie, čo sa nám v posledných rokoch v určitej miere aj darí. V roku 2022 pripravujeme už 7. ročník uvedeného festivalu, zároveň aj pripomienku 45. výročia založenia DH Kolárovičanka. Očakávame, že návštevnosť tohto ročníka opäť vzrastie. Dychfest Kolárovický klarinet je už tradične organizovaný v areáli ZŠ v Kolároviciach so stálou stavanou tribúnou, ktorá umožňuje realizáciu projektu za každého počasia. Kapacita priestorov na sedenie je 500 ľudí. Počas podujatia je pre verejnosť možnosť zakúpenia občerstvenia i nápojov. Je to príležitosť pre vzájomnú výmenu skúseností účinkujúcich s organizovaním podobných podujatí, sprostredkovanie odporúčaní a rád pre ich organizáciu a vzájomnú výmenu kontaktov, ktoré umožnia ďalšie šírenie dychovej hudby na Slovensku. Vďaka týmto kontaktom máme potom možnosť účasti na ďalších podujatiach podobného charakteru. Ako spoluorganizátor festivalu vystupuje Obecný úrad Kolárovice, Mesto Bytča, Poľovnícke združenie Kolárovice, Základná škola Kolárovice. Na 7. ročníku Dychfestu Kolárovický klarinet sa zúčastnia ako účinkujúci dychové hudby Predmierčanka z Predmiera, Nadličanka z Nadlíc, DH Fryštácká Javořina z Fryštáku, domáca DH Kolárovičanka a moderátorka celého festivalu Mirka Zahumenská. Na tanečnej zábave sa predstaví populárna dychová hudba Drietomanka. Dychfest Kolárovický klarinet je podujatím, ktoré oslovuje ľudí všetkých vekových kategórií, vytvára priestor pre stretnutie s priateľmi, s rodinou a blízkymi za sprievodu kvalitnej a obľúbenej dychovej hudby.

Názov prímateľa
Dychová hudba Kolárovičanka, o.z.

Celkový rozpočet:
2 500,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €