Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Krátky opis
Hudobno-spevácko-tanečné tvorivé dielne pre deti ZŠ a mládež SŠ. Sú zamerané na folklórny tanec, hudbu a spev.
Fotogaléria
Názov podujatia
Folklór pre všetkých

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
05.07.2022 - 19.07.2022

Popis projektu

Folklór pre všetkých - 6 tvorivých dielní pre všetky vekové kategórie - deti, mládež, dospelí - v oblasti ľudového tanca, hudby a spevu realizovaných dodávateľsky prostredníctvom ZUŠ. Cieľom aktivity je: 1/ snaha udržať pôvodnú hudobnú a tanečnú regionálnu kultúru, 2/ nájsť a vychovať nových nositeľov tradičnej kultúry, 3/ zdokonaliť záujemcov v tanečnej, hudobnej a speváckej technike, 4/ zachovať umelecké kolektívy v regióne. Lektori aktivity: doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD., Bc. Michal Gnip, DiS.art., Anna Marušinová pre tanec a PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art., Mgr. Peter Lukáš, Mgr. Vitalina Poldruháková, Miroslav Dzijak, DiS.art., Mgr. Lenka Magurová, DiS.art. pre hudbu a spev.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
10 160,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €