Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti dlhodobo pristupuje k vytváraniu priaznivých podmienok na edukáciu občanov všetkých vekových kategórií a na zvyšovanie ich kompetencií v jednotlivých oblastiach vzdelávania. Prostredníctvom kreatívnych dielní Čaro hliny realizovaných v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, by sme chceli predstaviť širokej verejnosti nesmierne čaro ručne vyhotovených premetov z hliny a taktiež propagovať tradičnú ľudovú umeleckú tvorivosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
04.07.2022 - 07.07.2022

Popis projektu

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti dlhodobo a aktívne pristupuje k vytváraniu priaznivých podmienok na edukáciu občanov všetkých vekových kategórií a na zvyšovanie ich kompetencií v jednotlivých oblastiach vzdelávania. Dopyt verejnosti po tvorivých umeleckých činnostiach má v súčasnej dobe výrazne stúpajúcu tendenciu. Aktivita Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov má snahu uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. V rámci dvoch tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnia v dňoch 4. a 7. júla 2022 v Galante – ul. Zoltána Kodálya 787/6,  sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť s hlinou ako tvorivým materiálom, ako aj prácou na hrnčiarskom kruhu. Snahou realizátora projektu je oživiť hrnčiarke remeslo v našom regióne a propagovať tradičnú ľudovú umeleckú tvorivosť. Prostredníctvom kreatívnych dielní Čaro hliny realizovaných v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, by sme chceli predstaviť širokej verejnosti nesmierne čaro ručne vyhotovených premetov z hliny a taktiež propagovať tradičnú ľudovú umeleckú tvorivosť. Lektormi dielní budú dlhoroční keramikári a odborníci na prácu s hlinou Miriam Mihaliková a Ivan Godovič. Tvorivé dielne priblížia verejnosti prácu s hlinou a zoznámenie sa s ňou ako zaujímavým kreatívnym  materiálom. Prínosom realizovaných dielní Čaro hliny bude zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, oživenie zvykov a tradícií hrnčiarstva, keramikárstva a rozvíjanie kreativity záujemcov o prácu s hlinou v rámci podpory nášho kultúrneho dedičstva.


Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 650,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €