Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Zážitkový tábor pre deti zameraný na tradičnú kultúru a folklór.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hontiansky keľavník

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
25.07.2022 - 28.07.2022

Popis projektu

Zámerom a ústredným motívom aktivity je prostredníctvom vzdelávacích aktivít zachovávať a rozvíjať záujem o kultúrne dedičstvo regiónu Hont, ale aj mimo neho.

Cieľom aktivity je pomocou tvorivých dielní s edukačným charakterom prezentovať účastníkom zručnosti minulých generácií z praktického hľadiska.

Hlavné projektové aktivity: Tvorivé dielne /Tradičné: remeslá, gastronómia, poľnohospodárstvo, odev, hračky/ 

Deti a mládež zo základných, stredných škôl v BBSK a mimo neho. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
16 250,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €