Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadelné Dišputy 2022

Krátky opis
Divadelný festival.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné Dišputy

Miesto konania / kraj
Záhorce / Veľký Krtíš

Termín konania
03.07.2022

Popis projektu

Zámerom projektu je priblížiť a udržať záujem o ochotnícke divadlo, zachovávať divadelnú tradíciu v okrese Veľký Krtíš súčasnej generácii s dôrazom na zvyšovanie umeleckej vnímavosti obyvateľov.

Cieľom je prezentovať slovenskú i zahraničnú ochotnícku tvorbu na doteraz málo využívaných a netradičných miestach.

Prezentácia inscenácií prebehne v meste Veľký Krtíš a v obciach Záhorce, Dolná Strehová (Historický park kaštieľa Imre Madácha), Príbelce (nádvorie obecného úradu), Malá Čalomija (park pri fontáne).

Sprievodným podujatím sú dišputy-besedy s publikom a umeleckými tvorcami.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
6 500,00 €

Výška podpory:
5 550,00 €