Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KONTAKT 2022 - krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

Krátky opis
Galantské osvetové stredisko bude v rámci podpory hudobného umenia a autorskej tvorby v roku 2022 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Kontakt. Zámerom podujatia Kontakt je vzájomnou konfrontáciou sólistov a skupín motivovať najmä mladých ľudí k vlastnej tvorbe, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú, koncertnú a autorskú činnosť v oblasti populárnej hudby s kladením dôrazu na ich umelecký rast.
Fotogaléria
Názov podujatia
KONTAKT 2022

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
01.07.2022

Popis projektu
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 900,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €