Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum 2022 - Prešovský kraj

Krátky opis
Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby (porota, rozborový seminár, vyhodnotenie, vernisáž, výstava, tvorivá dielňa).
Fotogaléria
Názov podujatia
Výtvarné spektrum 2022 - Prešovský kraj

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
30.06.2022 - 15.07.2022

Popis projektu

Výtvarné spektrum je celoslovenskou postupovou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Jej cieľom je

rozvíjanie praktickej tvorivosti a nadobúdanie teoretických vedomostí v oblasti neprofesionálneho umenia. Zámerom je

prezentovať a konfrontovať súčasné neprofesionálne výtvarné umenie v rámci regiónov, krajov a štátu. Príležitosť

prezentovať vlastné diela bez ohľadu na tému, rozmer, či techniku sa odráža v rôznorodosti súťažnej kolekcie a zároveň

účasti širokého spektra tvorcov. Vysoký záujem umelcov z Prešovského kraja je zjavný, dokonca zvýšený v období

nepriaznivej situácie spôsobenej šírením vírusu Covid-19. Krajské postupové kolo (pre Prešovský kraj) pravidelne

organizované Vihorlatským múzeom v Humennom má tieto aktivity: 1. súťaž so zasadnutím poroty; 2. výstava (verejné vyhlásenie

výsledkov súťaže doplnené kultúrnym programom) 3. odborný seminár pre verejnosť s členmi poroty 4. program pre

verejnosť v trvaní výstavy (tvorivé dielne).

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
1 940,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €