Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

45 - Jadlovec - Ostatňa bosorka

Krátky opis
Cieľom projektu je uchovať aj tajuplnú stránku a zvyklosti našich predkov a prezentovať poznatky o prejavoch ľudovej mágie, bosoráctvach a povier a poukázať na vplyv na terajšiu spoločnosť. V rámci projektu pri príprave a študovaní podkladov budeme spolupracovať so zamestnancom múzea v Levoči a najstaršími obyvateľmi obce Margecany. Na čo najvernejšie zobrazenie tajuplných zvyklostí plánujeme použiť triky divadelnej techniky, pracovať s vizuálnou a zvukovou technikou.
Fotogaléria
Názov podujatia
45 výročie FSk Jadlovec Margecany a 30 výročie DFS Margarétka- Ostatňa bosorka

Miesto konania / kraj
Margecany / Gelnica

Termín konania
19.06.2022

Popis projektu
scénické hudobno-tanečné predstavenia s názvom Ostatňa bosorka, na dôstojnú oslavu 45-teho výročia založenia folklórnej skupiny Jadlovec Margecany a 30 výročia založenia DFS Margarétka. 
Názov prímateľa
Jadlovec Margecany

Celkový rozpočet:
5 100,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €